Když dům bourá firma

U demoličních prací už dávno neplatí, že jsou jenom zdrojem odpadu a stavební suti. Je to mnohdy daleko výhodnější řešení než zdlouhavě a finančně náročně rekonstruovat konkrétní nemovitost, která by třeba vyšla zbytečně draho.

Je však třeba konstatovat hned úvodem, že demoliční práce rozhodně nejsou nic, do čeho byste se mohli pustit sami mrknutím oka. Aby mohla demolice vůbec začít, musíte mít patřičné povolení, bez kterého to opravdu nejde. Povolení vám vydá příslušný stavební úřad, na základě toho se pak můžete pustit do demolice. Pozor si však dejte na azbest, který musí zlikvidovat certifikovaná společnost. Pakliže byste se pustili do likvidace azbestu sami svépomocí, mohla by z toho vzniknout maximálně nemalá pokuta.

Abyste se však do bouracích a demoličních prací nepouštěli sami, raději se obraťte na příslušnou firmu, která se vám o demolice postará.

Zadejte bourací práce odborné firmě

I když byste se možná rádi pustili do bouracích a demoličních prací, pravdou je, že daleko lepší je zadat bourací a demoliční práce odborné firmě, která se následovně postará také o odvoz suti na skládku, tudíž vám rapidně ušetří čas. Navíc firma moc dobře ví, co všechno je třeba odpojit před započetím demolice.

Nejlevnější je v tomto případě to, když se bourá za pomocí těžké techniky. V případě ručního rozebírání stavby se dočkáte jenom zbytečné navýšení nákladů, které se tímto krokem mohou navýšit až o celou polovinu.

Kolik stojí demolice?

Pokud uvažujete nad tím, že o demolici požádáte konkrétní firmu, možná se ptáte, na kolik vás demoliční služby vyjdou. Cena se však vždy stanovuje individuálně, na základě individuální kalkulace podle velikosti celého objektu.

Samozřejmě se do ceny musí zahrnout i zmiňovaný odvoz suti na skládku. V tomto případě se cena stanovuje od množství suti, od vzdálenosti na skládku nebo od ceny skládkovného.

Autor příspěvku: admin