Ochraňte svá zařízení před výpadkem proudu. Řešením jsou záložní zdroje

Většina dnešních zařízení je závislá na dodávce elektrického proudu, což s sebou přináší problém v případě, že dojde k výpadku proudu. I krátkodobý výpadek proudu totiž může mít pro používaná zařízení fatální důsledky. Negativní důsledky na zařízení má také podpětí, přepětí a další problémy spojené s dodávkou elektrické sítě. Jednoduchým řešením, jak ochránit zařízení před těmito problémy, je pořízení záložního zdroje. Právě záložní zdroj UPS zajistí ochranu a nepřetržitý chod zařízení.

Funkce záložního zdroje

Záložní zdroj se často označuje zkratkou UPS (Uninterruptible Power Supply (Source)), což v překladu znamená nepřerušitelný zdroj napájení. V principu jde o baterii, která zajišťuje dodávku elektřiny připojeným zařízením po určitou dobu ve chvílích, kdy dojde k jakékoliv poruše související s dodávkou elektrické energie. Doba, po kterou je schopen záložní zdroj UPS dodávat elektřinu připojenému zařízení závisí na kapacitě akumulátoru a zatížení. Většinou slouží po dobu nutnou k uložení dat, ale dokážou udržet zařízení v chodu i několik hodin. Jedná se o zcela bezobslužné zařízení.

Uplatnění záložních zdrojů

Záložní zdroje lze připojit k mnoha zařízením. Nejčastěji se lze se záložními zdroji setkat u počítačů. Využitím záložních zdrojů u počítačů tak nedojde ke ztrátě neuložených dokumentů a ani k poškození počítače.

Také jsou nezbytnou součástí každé kotelny, kde slouží k zajištění provozu kotlů. Využít je lze též u oběhových čerpadel. A nakonec nachází významné uplatnění i v mnoha výrobních procesech, kde může mít přerušení napájení neblahé důsledky. Průmyslové záložní zdroje poslouží například k ochraně dat či k provozu výrobních linek.

Kde si záložní zdroj pořídit?

Výrobě záložních zdrojů se věnuje mnoho firem, které se značně liší v kvalitě vyráběných záložních zdrojů. Významné postavení na světovém trhu mají zejména záložní zdroje italské firmy Riello. Záložní zdroje Riello UPS jsou vyráběny o výkonu od 400 VA až po 1200 kVA pro různá zařízení v domácnostech i firmách.

Riello UPS si lze pořídit v internetovém obchodě Schmachtl, která zastupuje firmu na českém trhu.

Autor příspěvku: admin