Jak nejlépe doplnit živiny do půdy?

Dostatek živin v půdě je důležitý pro růst všech rostlin i úrodnost půdy. Mezi důležité prvky pro růst rostlin patří především NPK, neboli dusík, fosfor a draslík. Dusík je důležitý pro růst zelené hmoty, fosfor podporuje kvetení a správný růst kořenů, draslík je potom důležitý pro zrání plodů a odolnost rostliny. Vlivem pěstování rostlin však dochází k úbytku těchto prvků z půdy, proto je nutné tyto živiny dodávat zpět. Živiny můžeme do půdy doplnit hned několika způsoby, a který je ten nejvhodnější?

Syntetická hnojiva mají řadu rizik

Jedním ze způsobů, jak doplnit do půdy chybějící živiny jsou syntetická hnojiva. Jejich výhodou je především jednoduchost a rychlost použití, ale jejich užití zároveň nese s sebou mnoho rizik. Použitím syntetických hnojiv často dochází k ničení půdních mikroorganismů, obsahu nežádoucích látek ve sklízených plodinách, změně pH půdy apod. Z těchto důvodů je chemické hnojení vhodné zvolit pouze v případech, že není možná jiná alternativa.

Jak na přírodní hnojení?

Vhodnou alternativou k syntetickým hnojivům jsou přírodní hnojiva, jako jsou koňský a chlévský hnůj, chlévská mrva apod. Tyto hnojiva jdou již dnes běžně pořídit. Významnou úlohu v přírodním hnojení zaujímá také kompost, a to jak domácí, tak i kompost od specializovaných firem, který je bezpečnější, jelikož neobsahuje žádné nežádoucí látky.

Své uplatnění může najít i zelené hnojení. Pokud pěstujete rádi ve skleníku a truhlících je pak ideální volbou univerzální zahradnický substrát doplněný o přírodní hnojiva.

Mulčování zadrží vlhkost v půdě

Velice vhodným doplňkem pro zajištění živin v půdě je také mulčování. Jedná se o pokrývání záhonů vrstvou organického materiálu, který se následně postupně rozkládá a doplňuje tak půdu o potřebné živiny. Navíc chrání půdu před růstem plevelu, vysycháním a případně také chladem a horkem. K mulčování se nejčastěji používá mulčovací štěpka. Případně lze použít čerstvě posekanou trávu, listí či seno, které ne vždy rostlinám svědčí.

Autor příspěvku: admin